Kontrollansvarig Stockholm

Trygg samarbetspartner med lång erfarenhet

Tjänster

Utöver våra tjänster som kontrollansvarig vid byggen, rivningar och markarbeten erbjuder vi även fullständiga byggtjänster med certifierade hantverkare och montörer. Vi kan ta hand om hela entreprenaden från planering och ansökan om bygglov till genomförande och besiktning samt även framtida underhåll.

Dock så måste vi nämna att vi inte kan agera som kontrollansvariga och ta ansvar för byggprojektet samtidigt, då lagen säger att detta inte får göras av personer anställda vid samma företag eller som står i någon form av beroendeställning till varandra.

Däremot om du har andra åtgärder som skall genomföras och som inte är relaterade till funktionen som kontrollansvarig tar vi oss gärna an ditt jobb.

Fullständiga tjänster inom bygg

Från snickerijobb till el, areamätning, VVS och även arbetsledning - vi erbjuder fullständiga tjänster för allt inom bygg!

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom byggbranschen.