Tjänster

Utöver våra tjänster som kontrollansvarig vid byggen, rivningar och markarbeten erbjuder vi ett antal relaterade tjänster som byggingenjörer. Du kan bland annat få hjälp med följande:

  • Överlåtelsebesiktning
  • Kontrollansvarig
  • Konsultförmedling
  • Entreprenadbesiktning
  • Husbyggarhjälpen
  • Projektering och byggritning
  • Byggledning
  • Projektledning
  • Arbetsledning
  • Kalkylering

Viktigt att nämna är att vi inte kan agera som kontrollansvariga och ta ansvar för byggprojektet samtidigt, då lagen säger att detta inte får göras av personer anställda vid samma företag eller som står i någon form av beroendeställning till varandra.

Däremot om du har andra åtgärder som skall genomföras och som inte är relaterade till funktionen som kontrollansvarig tar vi oss gärna an ditt jobb.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom bygg och konstruktion.