Kontrollansvarig Stockholm

Trygg samarbetspartner med lång erfarenhet | 020-88 99 00

Om oss

Vi arbetar mot såväl företag, föreningar och privatpersoner som är fastighetsägare i Stockholmsområdet. Vi erbjuder en rad olika byggrelaterade tjänster och tar oss an både stora och små projekt - från lägenheter till större lokaler och hela fastigheter.

Utöver kontroll av byggprojekt kan vi ta hand om uppdrag såsom bygglovsritningar, konstrukstionsberäkningar, energideklarationer, besiktningar, brandskyddsbeskrivningar, byggrådgivning, projektledning med mera.

Vi har många års erfarenhet av arbete tillsammans med fastighetsägare, hyres- och bostadsrättsföreningar. Om du vill få referenser till tidigare och existerande kunder är du varmt välkommen att höra av dig. Vår målsättning är att våra kunder ska vara nöjda både idag och på lång sikt!

Vi arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor i vår verksamhet, vilket givetvis kommer er som kunder till godo. Vi arbetar dagligen aktivt med dessa frågor med hjälp av välimplementerade kontrollsystem som gör att vi förebygger misstag och ständigt söker punkter som kan bli ännu bättre.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.