Kontrollansvarig Stockholm

Trygg samarbetspartner med lång erfarenhet

Anlita oss för kontroll av ert byggprojekt.

Kontrollansvarig Stockholm

När du ska bygga nytt, bygga om, söka bygglov eller vill genomföra markåtgärder måste du ofta ha en kontrollansvarig för ditt projekt som ser till att alla handlingar sänds in till rätt myndighet i rätt tid och som kontrollerar att de arbeten som utförs uppfyller gällande krav.

Om du letar efter en kontrollansvarig i Stockholm har du kommit helt rätt! Vi på Siljeströms tar gärna över rollen som kontrollansvarig för ditt byggprojekt i Stockholmsområdet.

Certifierad kontrollansvarig

En certifierad kontrollansvarig är sedan 2013 lagkrav vid en mängd olika byggprojekt. Idag måste du se till att din kontrollansvarige har certifiering från ett av de företag som har tillstånd att utfärda certifiering för kontrollansvariga. Vi på Siljeströms har givetvis de certifieringar som krävs och vi finns här för att hjälpa dig hela vägen genom ditt byggprojekt.

Vänd dig till oss när du som byggherre är på gång att genomföra ett projekt som kräver bygglov eller en anmälan till den ansvariga myndigheten för att få genomföras. Vi har agerat kontrollansvarig vid en stor mängd olika projekt - såväl små som stora och vill gärna hjälpa dig.

Vi får arbetet att flyta

Vår långa erfarenhet gör att vi vet vad som krävs för att få ditt projekt att löpa på utan hinder, både rent praktiskt och även när det gäller det formella. Vår ingående kunskap om bygglovslagstiftningen gör att vi vet vad som gäller i alla olika fall. Hos oss drar du nytta av vår breda erfarenhet, får kvalificerad rådgivning och löpande kommunikation under projektets gång. Allt för att du ska känna dig trygg och bli nöjd med genomförandet.

 

Välkommen att kontakta oss på Siljeströms redan idag
- vi ser fram emot att få hjälpa dig med ditt byggprojekt!